MỸ PHẨM HÀ CHI

Hấp tại tạo màu tóc Caleido

Mô tả: Caleido Color Conditioner Liên he Anh Chi 0168.692.8586( tu van va triet khau cao)
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Helenseward
Ngày đăng: 01-01-2015

Chi tiết sản phẩm

Caleido Color Conditioner

Liên he Anh Chi 0168.692.8586( tu van va triet khau cao)

 

Xử lý nhiệt độ khôi phục màu tóc của bạn để micropigments hoạt động và các axit amin từ ngô. Duy trì lý tưởng của sự hoàn hảo của màu sắc, đề xuất theo ý tưởng độc đáo và sáng tạo của cá nhân của sự phản ánh.